• Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest FUH Rafał Plotka 84-300 Lębork, ul. Handlowa 6 NIP 841 165 19 96
 • FUH Rafał Plotka Przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz prawidłowej realizacji usług.
 • Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości
 • Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystania
 • FUH Rafał Plotka szanuje prywatność Klientów i jest przeciwna wykorzystywaniu prywatnych danych Klientów Sklepu do celów reklamowych.
 • Aby kupić Towar oferowany przez Sklep internetowy należy podać swoje dane osobowe oraz adres wysyłki. FUH Rafał Plotka deklaruje, że wykorzystuje prywatne dane wyłącznie przy konkretnej transakcji. Dane te zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę.
 • FUH Rafał Plotka gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
 • Do prawidłowego funkcjonowania Sklep internetowy www.SwiatKremow.pl wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie.
 • Cel przetwarzania danych osobowych:
  • realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem
  • kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie
  • przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji
  • przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaru
  • dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów
  • realizacja wysyłki newsletterów, zamówionych przez Państwa
  • przeprowadzenie konkursu, opublikowanie wyników konkursu, dystrybucja nagród
  • prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych
  • wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji
 • Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym
 • Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.